Enige informatie betreffende Probus Kampina 

Na een voorbereidende periode van ruim 2 jaar werd Probus “Kampina” op 21 november 1997 formeel door Probus Nederland erkend. Doelstelling van de club was en is “Het bevorderen van de saamhorigheid en vriendschap van geheel of nagenoeg geheel post-actieven die een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld en vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond waarde hechten aan het elkaar regelmatig ontmoeten. Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis, interesse en verruiming van inzicht alsmede ontspanning vormen hierbij bindende elementen”.

Probus Kampina komt 3-wekelijks bijeen, meestal vanaf 10:30 uur op een vaste locatie (sinds 2007 vrijwel zonder onderbreking in “De Leijhof” te Oisterwijk). Na een (korte) ledenvergadering met o.a. een tien-minuten praatje door een lid over wat hem bijzonder boeit of bezighoudt, volgt er een door de Evenementen Commissie georganiseerde inleiding. Deze wordt verzorgd door een lid of door een van buiten uitgenodigde spreker over een al dan niet in de actualiteit staand onderwerp van ca. 1 uur incl. discussie. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.

Ochtendbijeenkomsten (vanaf 10:30 uur) worden afgesloten met een aperitief en een keuzebuffet; Namiddagbijeenkomsten (vanaf 15:30 uur) met een aperitief en een menu-du-chef.

Elk jaar in het begin van januari vindt er met de leden, hun partners en gastleden een traditioneel Nieuwjaarsdiner plaats dat wordt georganiseerd en geleid door een jaarlijks wisselende praeses. In juni of juli is er een “Ladies Day” uitstapje voor de partners van leden, de leden zelf en gastleden. Enkele keren per jaar is er een excursie met een informatief doel of een bijzondere activiteit waarbij niet op de vaste locatie wordt bijeen gekomen.

 

De samenstelling van het Bestuur van Probus “Kampina” luidt voor het jaar 2023 en 2024:

Voorzitter: Jan Marcelis (sinds jan. 2023)

Secretaris: Ies Risseeuw (sinds jan. 2019)

Penningmeester: Hans Weijers (sinds jan. 2006)

Voorzitter Ev. Cie.: Hans Ries (sinds jan. 2023)